2012
List of Ten Best Sales Digital Releases (Order in Chinese Stroke Counts)
Song Title Artist Name Composer Author
I'm Still Loving You Shiga Lin Tsui Ho / Chai Lok Ping Shiga Lin
Ladder To Heaven C AllStar Lai Ying Tung Chung Ching
Don't Want You To Be Alone Mayday Ming / Ashin Ashin
Those Years Hu Xia Mitsutoshi Kimura Giddens Ko
Na Shui William So Kit Son Wyman Wong
Hua Qian Shu Joey Yung Matthew Tishler/Andrew Ang Wyman Wong
The End Shiga Lin Pakho Chau Riley Lam
Mian Ju Alfred Hui Pang Hok Pan Lau Cheuk Fai / Alfred Hui
Shu Teng Mag Lam KZ D' DAY / Yeung Hei
Lian Wu Ke Lian Leo Ku Charmaine Fong Albert Leung